1. Splošni pogoji

Splošni pogoji za uporabo spletne trgovine www.moses.si določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletne trgovine www.moses.si, pogoje prodaje, ki jo izvaja ponudnik preko spletne trgovine www.moses.si, ter pogoje nakupa izdelkov preko spletne trgovine www.moses.si.

Spletna trgovina www.moses.si, je last podjetja Klavdija Kokalj s.p., v nadaljevanju prodajalec/ponudnik /podjetje.

2. Nakup

V spletni trgovini www.moses.si se izdelke kupuje izključno preko interneta. Oddana naročila se štejejo kot dokončna.
Prodajalec si v primeru, ko ugotovi, da pod spodaj navedenimi pogoji ne more izvesti naročila, pridržuje pravico do zavrnitve naročila.

2.1 Postopek nakupa

S klikom na ’’dodaj v košarico’’ artikel dodate na seznam vašega naročila.
Izdelke iz košarice lahko odstranite s klikom na gumb (znak x).
Ob spremembi naročene količine, kliknite na gumb “osveži košarico”.
Po pregledu naročila, kliknite na gumb “na blagajno”.
Vnesite podatke.
Preverite svoje podatke in jih po potrebi dopolnite.
Izberite način plačila (nakazilo TRR).
S klikom na gumb “oddaj naročilo” oddate naročilo, ki ga ni več mogoče spremeniti.
Na elektronski naslov, naveden v postopku naročila, prejmete ponudbo blaga, ki ste ga izbrali.

2.2 Pritožbe in reklamacije

V primeru, da z našo storitvijo ali izdelki niste zadovoljni, vas prosimo, da nas o tem obvestite preko elektronske pošte na hello@moses.si.

Vsako pritožbo in reklamacijo jemljemo zelo resno, saj nam je vaše zadovoljstvo izredno pomembno. Vaša pritožba ali reklamacija bo obravnavana v čim krajšem možnem času. V zvezi s poslano pritožbo/reklamacijo nas, seveda, lahko vedno tudi pokličete na kontaktni telefon.

2.3 Cene

Cene so označene v valuti EUR in so dokončne.

Cene v spletni trgovini veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine. Cene za izbrano blago veljajo na dan opravljenega nakupa.
Stroški dostave so brezplačni.

2.4 Rok veljavnosti ponudbe in cen

Ponudba in cene veljajo v trenutku nakupa do umika oziroma preklica.

2.5 Slike in besedilo

Slike izdelkov v spletni trgovini www.moses.si so last blagovne znamke Freedom Moses.

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb v trgovini www.freedomoses.si. Vsebinske napake pri opisih izdelkov so možne in zanje ne odgovarjamo.

2.6 Posebne ponudbe

V spletni trgovini občasno potekajo akcije in posebne ponudbe.

Te so aktualne v navedenem obdobju in veljajo izključno za spletne nakupe. Akcijska ponudba je objavljena tudi v posebnem razdelku.

3. Naročanje

Sprejeta naročila v trgovini www.moses.si se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izvedena.

Kupec lahko po oddaji elektronskega naročila v 24 urah odstopi na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov hello@moses.si.

3.1 Odstop od naročila

Če je kupec blago že prejel in želi odstopiti od pogodbe, mora prejeto blago nemudoma ali najkasneje v 8 dneh vrniti na lastne stroške. Šteje se, da je blago pravočasno vrnjeno, če je poslano/dostavljeno pred iztekom 8 dnevnega roka za vračilo. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Ponudnik lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, z nepoškodovano etiketo in nespremenjeni količini.

V primeru odstopa od pogodbe bo ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 8 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe (oziroma po prejemu vseh potrebnih podatkov kupca, ki so potrebni za identifikacijo kupca: ime in priimek, št. naročila) in vrnjenega blaga, vrnil vsa prejeta plačila, ki se nanašajo na kupoprodajno pogodbo od katere kupec odstopa. Plačila bo ponudnik kupcu vrnil z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je kupec uporabil ob nakupu vrnjenega blaga, torej nakazilo na transakcijski račun.

Ponudnik si pridružuje pravico do zavrnitve blaga kupcu, ki zlorablja pravico do odstopa od pogodbe skladno s 43.č ZVPot.

Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do odstopa od pogodbe uveljavlja z veljavno zakonodajo.

V primeru odstopa od pogodbe kupca bremeni strošek vračila prejetega blaga. Paketov z odkupnino ne sprejemamo.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru naročila produkta, ki je naročen po njegovih navodilih in prilagojen njegovim izrecnim zahtevam (skladno z 2. točko 5. odstavka 43.č člena ZVPot).

3.2 Zavrnitev naročila

Naročila, za katerega ugotovimo, da jih pod navedenimi pogoji ne moremo izvesti, ker ne razpolagamo z zadostnimi podatki, bomo zavrnili.

3.3 Obdelava naročila

Po prejemu naročila pričnemo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo naročila. Pri izbiri opcije plačila “po predračunu” bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prilivu finančnih sredstev na TRR.

3.4 Hranjenje naročila

Z oddajo naročila v spletni trgovini www.moses.si se strinjate s plačilom in s tem sklepate kupoprodajno pogodbo. Oddano elektronsko naročilo oz. sklenjena pogodba o nakupu je shranjena na sedežu podjetja.

4. Način plačila

Z oddanim naročilom v spletni trgovini www.moses.si se zavezujete, da boste glede na izbrani način plačila poravnali kupnino.

Izbirate lahko zgolj plačilo po predračunu.

Nakazilo po predračunu: Na e-naslov, naveden ob oddaji naročila, vam bomo poslali predračun za kupnino in poštnino za vaše naročilo. Ko boste predračun poravnali, bomo naročilo poslali v nadaljnjo obdelavo in vam v najkrajšem možnem času poslali naročeno blago. Če predračuna ne boste poravnali v roku (3 dni), navedenem na predračunu, bomo to razumeli kot preklic naročila, blago iz vašega naročila pa bomo vrnili v prodajo v spletno trgovino. Naročeno blago vam bo dostavil pismonoša Pošte Slovenije na naslov, ki ste ga navedli ob oddaji naročila. Če na izbranem naslovu v času dostave ne bo nikogar doma, bo pismonoša v hišnem predalčku pustil obvestilo, v katerem bo navedel mesto prevzema in rok, v katerem lahko prevzamete pošiljko. Če v roku, določenem v obvestilu, pošiljke ne boste prevzeli, bodo pošiljko vrnili pošiljatelju, torej podjetju Klavdija Kokalj s.p.

5. Poštnina

Poštnina je za vsa naročila brezplačna.

6. Splošni pogoji za dostavo blaga

Naše pošiljke dostavlja Pošta Slovenije, ki večino paketnih pošiljk dostavi že naslednji dan po oddaji pošiljke, v dveh dneh po oddaji pa dostavi vse pakete. Kupec je dolžen prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga sam izbere v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije.

Kupcu priporočamo, da ob prevzemu pošiljke preveri, ali se vsebina pošiljke ujema z njegovim naročilom, in da pravočasno sporoči morebitne reklamacije same pošiljke (poškodbe pošilje idr).

Vse informacije o izdelkih v ponudbi in o njihovi dobavi dobite na e-naslov hello@moses.si.

V primeru, da kupcu blaga ne bomo mogli dostaviti zaradi morebitne napake v številčenju zaloge ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine.

Razen zahteve po vračilu plačane kupnine se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena ZVPot.

Naročila pakiramo vsak delovni dan. Naročila, ki bodo preko nakazila plačana do 16. ure bodo oddana še isti dan. Pridržujemo si pravico do zamika oddaje zaradi okoliščin. Rok dostave je 1 do 7 delovnih dni od dneva pošiljanja (najpogosteje  2 dni).
Če se vam z vašim naročilom posebej mudi, nas na to opozorite in potrudili se bomo, da bo pošiljka pri vas v najkrajšem možnem času.

7. Stvarna napaka

Stvarno napako lahko uveljavljate izključno pri prodajalcu. Izdelek ima stvarno napako, če nima:

-lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
-lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
– lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
– če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Lahko jo uveljavljate pri nakupu katerega koli izdelka, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

Ko uveljavljate stvarno napako na izdelku, lahko sami izbirate med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov. Zahtevate lahko odpravo napake, zamenjavo blaga z novim, brezhibnim, vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vračilo plačanega zneska.

V kolikšnem času lahko uveljavljate stvarno napako?
O napaki morate prodajalca obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. Svoje pravice lahko uveljavljate v največ dveh letih od prevzema izdelka. To velja za nove izdelke. Če ste kupili rabljen izdelek, lahko stvarno napako uveljavljate v največ enem letu od prevzema izdelka.

Prodajalec mora odgovoriti v 8 dneh
Če se prodajalec z reklamacijo strinja in prizna obstoj napake, mora zahtevku ugoditi najkasneje v osmih dneh po prejemu reklamacije. Tudi če se z obstojem napake ne bo strinjal, vam mora odgovoriti v roku osmih dni. Če v navedenem roku ne dobite odgovora na reklamacijo, lahko podate prijavo na Tržni inšpektorat RS, ki lahko podjetju zaradi opustitve odgovora izreče globo.

Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potrošnik v skladu z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake v roku treh mesecev, od kar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na sledeč način:
Kupec mora v reklamacijski e-pošti, ki jo tvori sam natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda, kar pomeni, da vrne poškodovano blago na naslov podjetja (Klavdija Kokalj s.p., Arbajterjeva ulica 9, 2250 Ptuj).
Če napaka ni sporna, ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi kupčevi zahtevi.

Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.
Reklamacija je veljavna ob predložitvi originalnega računa.
Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

8. Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije.

To stori tako, da paket prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel (ne da bi karkoli dodal ali odstranil) ter izpolni reklamacijski zapisnik.

Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

9. Politika zasebnosti in varovanje podatkov

Prodajalec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

ime in priimek;
naslove za dostavo;
podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
naslov elektronske pošte;
kontaktno telefonsko številko;
državo bivanja;
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno med opombe.
Ti podatki nam omogočajo, da zagotovimo nemoten proces končne izvedbe vašega naročila, in da vas lahko obvestimo o morebitnih spremembah pri naročilu.

Vaše osebne podatke, ki jih boste posredovali pri oddajanju naročila, bomo skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljeni bodo za namen vašega nakupa (kontrola naročila, dostava blaga).

10. Varnost spletne trgovine

V spletni trgovini www.moses.si uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

11. Splošno

Ponudnik sme v skladu s svojo odločitvijo in spremembami poslovanja kadarkoli spremeniti vsebino splošnih pogojev.

Ponudnik bo uporabnike o spremembah splošnih pogojev obvestil na običajno zanesljiv način – z objavo na spletni strani. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni 21.9.2019.